Crozeta

Encyklopedia PWN

Crozeta, Płaskowyż
[p. kro˜],
Crozet Plateau, Wyniesienie Crozeta,
podmorski płaskowyż w środkowej części dna Oceanu Indyjskiego, między Basenem Crozeta i Basenem Afrykańsko-Antarktycznym;
Crozeta, Basen
[b. kro˜],
Crozet Basin,
basen oceaniczny w środkowej części dna Oceanu Indyjskiego, na północ od wysp Crozeta i Kerguelena, między grzbietami śródoceanicznymi Zachodnioindyjskim i Środkowoindyjskim;
Crozeta, Wyspy
[w. kro˜],
Îles Crozet,
grupa 6 wysp w Antarktyce, w południowej części O. Indyjskiego, ok. 2400 km od brzegów Antarktydy Wschodniej;
Indyjski, Ocean, ang. Indian Ocean,
ocean między Afryką, Azją, Australią i Antarktydą, w większości na półkuli południowej;
region wokół południowego bieguna geograficznego w strefie polarnej i subpolarnej obejmujący kontynent Antarktydy oraz otaczające ją części 3 oceanów: Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego.
francuskie terytorium zamorskie w Antarktyce, w południowej części Oceanu Indyjskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia