Brzeg

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie opolskim, na pograniczu Równiny Grodkowskiej i Pradoliny Wrocławskiej, nad Odrą.
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, na obszarze Pradoliny Wrocławskiej, na pr. brzegu Odry, w pobliżu stopnia wodnego Brzeg Dolny.
stopień wodny i zbiornik na Odrze (woj. dolnośląskie);
mat. zbiór wszystkich punktów brzegowych rozważanego zbioru (zawartego w pewnej przestrzeni topologicznej), czyli punktów tego zbioru mających w każdym swoim otoczeniu punkty przestrzeni spoza zbioru.
obszar ok. 6 tys. km2 na zachód od Jordanu (łącznie ze wschodnią częścią Jerozolimy);
Słoneczny Brzeg, Słynczew briag,
miejscowość wypoczynkowa we wschodniej Bułgarii, w obwodzie Burgas, nad M. Czarnym, 6 km na północ od Nesebyru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia