Bilateralny

Encyklopedia PWN

ekon. system rozliczeń międzynarodowych, w którym wyrównywanie należności poszczególnych państw jest dokonywane wielostronnie;
sieć uznawanych w danej kulturze relacji między jednostkami lub zespołami ludzi, wynikających ze związków genealogicznych, małżeństwa (czyli powinowactwa) oraz z pokrewieństwa fikcyjnego, czyli sztucznego, nieopartego na pokrewieństwie genealogicznym, ale odwołującego się do jego symboliki (np. braterstwo krwi).
lud afryk. mieszkający w Gwinei Bissau, Senegalu, Gambii;
Dan, Da, Jakuba,
lud afrykański zamieszkujący środkowe i zachodnie obszary Wybrzeża Kości Słoniowej oraz sąsiednie tereny Liberii,
Dan, Da, Jakuba,
lud afryk. zamieszkujący górzyste (masyw Dang) i leśne obszary Wybrzeża Kości Słoniowej oraz sąsiednie rejony Liberii.
Fanti, Fante, Mfani,
lud afryk. zamieszkujący wybrzeże Ghany;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia