Australii

Encyklopedia PWN

Liberalna Partia Australii, ang. Liberal Party of Australia (LPA),
austral. partia polit., zał 1944;
Korpus Wojskowy Australii i Nowej Zelandii, ang. Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC),
austral.-nowozelandzki korpus ekspedycyjny, uczestniczący w I wojnie świat. u boku wojsk alianckich;
Narodowa Partia Australii, ang. National Party of Australia (NPA),
jedna z trzech gł. partii austral.; wywodzi się z tworzonych pod koniec XIX w. związków farmerskich;
centralna organizacja polonijna, typu federalistyczno-koordynacyjnego, zał. 1950 w Sydney, skupiająca większość związków polonijnych w Australii;
państwo na kontynencie australijskim
najmniejszy kontynent na Ziemi, położony na półkulach wschodniej i południowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia