Astronomiczne

Encyklopedia PWN

przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
parametry orbity ziemskiej: mimośród, nachylenie płaszczyzny równika ziemskiego do płaszczyzny ekliptyki i położenie peryhelium w stosunku do wędrującego po ekliptyce punktu przesilenia wiosennego, warunkujące ilość energii słonecznej docierającej do górnej granicy atmosfery na poszczególnych równoleżnikach i w różnych porach roku.
stosowane w astronomii oznaczenia Słońca, planet, faz Księżyca, gwiazdozbiorów Zodiaku itp.
zespół przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych zarówno z powierzchni Ziemi, jak i Kosmosu.
współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
kąty określające położenie ciała niebieskiego na orbicie (rys);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia