żywiczny

Encyklopedia PWN

bot. silnie wydłużone przestwory międzykomórkowe wypełnione żywicą (głównie u roślin iglastych) lub wydzieliną o charakterze zawiesiny olejków i żywic, występujące u niektórych roślin dwuliściennych, np. z rodzin nanerczowatych (Anacardiaceae) i selerowatych (baldaszkowatych).
beton o spoiwie z żywic syntetycznych, zw. też betonem polimerowym.
diterpenowe kwasy karboksylowe, których cząsteczki zawierają karbocykliczny szkielet fenantrenu, o wzorze ogólnym C19H27–31COOH;
liptobiolity
[gr.],
węgle liptobiolitowe,
grupa węgli kopalnych, utworzonych w warunkach beztlenowych w wyniku selektywnego rozkładu roślinnej masy org.; prawie całkowitemu rozkładowi uległa celuloza i lignina, pozostała substancja org. zawiera gł. żywice, woski i tłuszcze;
abietynowy kwas, C19H29COOH,
związek organiczny, kwas żywiczny, żółty proszek;
akwatinta
[wł. acquatinta ‘barwiona woda’],
technika graficzna wgłębna trawiona; także nazwa odbitki wykonanej w tej technice.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia