środkowe

Encyklopedia PWN

Roztocze Środkowe, dawniej Roztocze Tomaszowskie,
część Roztocza od doliny Wieprza na zachodzie po poprzeczne obniżenie między Narolem i Lubyczą Królewską na wschodzie;
Sudety Środkowe, czes. Střední Sudety,
system grzbietów, masywów i kotlin śródgórskich w obrębie Sudetów, między dolinami środkowej Úpy (Czechy), Bobru i Nysy Szalonej a Przełęczą Międzyleską, doliną Nysy Kłodzkiej i Przełęczą Kłodzką, w Polsce i Czechach;
Beskidy Środkowe, słowac. Nízke Beskydy,
część Beskidów, między doliną Kamienicy i Przełęczą Tylicką na zachodzie i doliną Osławy i Przełęczą Łupkowską na wschodzie;
Kongo Środkowe, Moyen-Congo,
posiadłość fr. w Afryce od 1880;
mat. odcinek łączący w trójkącie wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku;
Środkowa, Ławica, Central Bank,
rozległa ławica w dnie Morza Bałtyckiego (Bałtyk Południowy), na południe od wyspy Olandia, między Basenem Bornholmskim, Basenem Gotlandzkim i Rynną Słupską;
Środkowej Obry, Dolina, Łęgi Obrzańskie,
środkowa część Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej;
dolina w południowo-wschodniej części Niz. Środkowomazowieckiej;
rozległe obniżenie w zachodniej Afryce, w regionie Sudanu i południowej Sahary, na obszarze Mali, Nigru, Burkina Faso, Beninu i Nigerii;
Środkowy, Basen, Central Basin,
najgłębszy i najrozleglejszy basen w dnie M. Śródziemnego, w środkowej części morza, miądzy Sycylią i Kretą;
określenie stosowane zamiennie z nazwą → Bliski Wschód.
organ naczelny władzy administracyjnej;
Rada Obrony Ameryki Środkowej, hiszp. Consejo de Defensa Centroamericana (CONDECA),
organizacja państw Ameryki Środkowej, utworzona 1963 jako uzupełnienie Organizacji Państw Ameryki Środkowej (ODECA);
Wspólny Rynek Ameryki Środkowej, hiszp. Mercado Común Centroamericano, ang. Central American Common Market (CACM),
porozumienie gospodarcze,
bot. warstewka spajająca ściany 2 sąsiednich komórek;
niezależny formalnie organizm państwowy;

Słownik języka polskiego PWN

ucho środkowe «jama bębenkowa, w której znajdują się kosteczki słuchowe i trąbka słuchowa Eustachiusza»
środek
1. «miejsce jednakowo oddalone od brzegów powierzchni lub przedmiotu»
2. «moment dzielący na dwie równe części jakiś okres, wydarzenie lub zjawisko»
3. «wewnętrzna część czegoś»
4. «coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś»
5. «metoda prowadząca do osiągnięcia celu»
6. «substancja chemiczna, preparat itp. stosowane w określonym celu»

• środkowy • środeczek
samogłoska środkowa, centralna «samogłoska wymawiana bez przesunięcia języka ku przodowi lub tyłowi jamy ustnej»
środkowa trójkąta «odcinek, którego końcami są wierzchołek trójkąta i środek przeciwległego boku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia