niskie

Encyklopedia PWN

ekon. techniczne, prawne i ekonomiczne czynniki utrudniające podjęcie (lub zaprzestanie) produkcji danego dobra.
bas
[łac. bassus ‘niski’, ‘głęboki’],
muz.:
Himalaje, chiń. Himalaya Shan, tybet. Kangripejde, hindi i nepalskie Himālaya, urdu Himalāyā, ang. Himalaya(s), staroż. Imaus,
system górski w południowej części Azji Środkowej, najwyższy na Ziemi, położony na terytorium Chin, Indii, Nepalu, Bhutanu i Pakistanu.
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia