jako księga religijna

Encyklopedia PWN

ostatnia księga Pięcioksięgu (Stary Testament, Tora);
religiozn. w religioznawstwie część doktryny rel., ogólna teoria człowieka przekazywana w księgach świętych, mitach i obrzędach;
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
zbiór ksiąg świętych w judaizmie i chrześcijaństwie.
judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia