Polsce

Encyklopedia PWN

samorząd więźniów polit. w II RP
łacińska literatura w Polsce, literatura polsko-łacińska,
piśmiennictwo w języku łac. powstające na terenie Polski od przeł. X i XI w. do schyłku XVIII w.
Niemiecka Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Arbeitspartei in Polen (DAP),
partia o charakterze socjaldemokr. zał. 1922 w Łodzi;
kształtowanie ogrodów jako dziedzina sztuki rozwijało się w Polsce od wczesnego średniowiecza.
państw., paramilitarna organizacja dla młodzieży, → Służba Polsce.
Służba Polsce (SP), Powszechna Organizacja „Służba Polsce”,
państw., paramilitarna organizacja dla młodzieży, utworzona 1948;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia