gospodarki narodowej działy
 
Encyklopedia
gospodarki narodowej działy,
działy produkcji społecznej obejmujące jednostki gospodarcze pełniące zbliżone funkcje;
obejmują: przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport i łączność, handel, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, oświatę i naukę, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, finanse i ubezpieczenia, administrację państwową i wymiar sprawiedliwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia