Cichy Leszek
 
Encyklopedia
Cichy Leszek, ur. 14 XI 1951, Pruszków,
alpinista, z zawodu inżynier geodeta;
1974 uczestniczył w pierwszym wejściu na Shisparé w Karakorum, 1975 wszedł nową drogą na Gaszerbrum II w Karakorum; 17 II 1980 dokonał pierwszego wejścia zimowego na Mount Everest (z K. Wielickim) — świat. rekord wysokości w alpinizmie zimowym; 1985 wszedł nową drogą na Yalung Kang; 1980–99 wszedł jako pierwszy Polak na najwyższe szczyty 7 kontynentów — tzw. Koronę Ziemi; współautor książki Rozmowy o Evereście (1982).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia