jon obojnaczy
 
Encyklopedia
jon obojnaczy, jon dwubiegunowy, amfijon,
jon obdarzony zarówno ładunkiem ujemnym, jak i dodatnim;
tworzy się wskutek wewnątrzcząsteczkowej wędrówki protonu (np. glicyna NH2CH2COOH tworzy +H3NCH2COO); w roztworach kwaśnych przechodzi w kation, a w zasadowych — w anion.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!