Hudsońska, Nizina
 
Encyklopedia
Hudsońska, Nizina, ang. Hudson Bay Lowlands, fr. Basses-Terres,
niz. w Kanadzie, nad Zat. Hudsona, między rz. Churchill a Zat. Jamesa, w prow. Ontario i Manitoba;
dł. ok. 1200 km, szer. do 350 km; położona w obrębie prekambryjskiej tarczy kanad., pokryta młodszymi osadami (gł. czwartorzędowymi); klimat na południu umiarkowany chłodny, wybitnie kontynent., na północy subpolarny; gł. rz.: Churchill, Nelson, Severn, Albany; liczne jeziora polodowcowe, rozległe obszary bagniste; na południu lasy iglaste przechodzące ku północy w tundrę; większa część N. H. bezludna, słabo zagospodarowana; gł. m.: Fort Albany, Fort Severn, Churchill.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia