LIPIE

Encyklopedia

jezioro na Pojezierzu Dobiegniewskim, w dorzeczu Drawy, w woj. lubuskim, na wys. 53 m;
lipa, lud. nazwa lipina, Tilia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny lipowatych;
konspiracyjne czasopismo satyryczne (podtytuł-motto: „Wesołe pismo wychodzi w Polsce w dniach grozy”), wyd. X 1940–III 1941 w Warszawie pod redakcją A. Kobyłeckiego;
m. w Filipinach (region Calabarzon), na wyspie Luzon, na południowy wschód od Manili;
Lipa Słowiańska, Lípa slovanská,
czeska organizacja polit.-kult., działająca 1848–49 zał. przez radykalnych demokratów;
lipa drobnolistna, Tilia cordata,
gatunek drzewa z rodzaju lipa;
Lipa Elisabeta, ur. 26 X 1964, Siret,
wioślarka rumuńska;
Lipa Jerzy Józefat, ur. 14 XI 1932, Bychawa,
entomolog, specjalista ochrony roślin;
lipia trójlistna, cukrownica trójlistna, miłowonka trójlistna, lippia trójlistna, Lippia triphylla,
gat. krzewu z rodziny werbenowatych z Argentyny, Chile i Urugwaju;
Złota Lipa, Zołota Łypa, Zolota Lypa,
rz. na Ukrainie, lewy dopływ Dniestru;
m. w północno-zachodnich Czechach, w kraju libereckim, nad rz. Ploučnice (dopływ Łaby).
Sarnicki Stanisław, ur. ok. 1532, Lipie (ob. Mokre Lipie, Chełmskie), zm. 23 IX 1597, tamże,
minister i polemista kalwiński, historyk;
w. w woj. śląskim (pow. kłobucki, gmina Lipie), nad Liswartą.
w. w województwie lubuskim (pow. strzelecko-drezdenecki), nad jez. Lipie, w Puszczy Drawskiej;
Dniestr, ukr. Dnister, mołd. Nistrul, staroż. Tyras, Danaster,
rzeka we wschodniej części Europy, na Ukrainie i w Mołdawii;
lotnica zyska, Aglia tau,
motyl z rodziny pawicowatych;
Mierzęcka Struga, w górnym biegu Ogardna, w dolnym Mierzęcinka,
rz., prawy dopływ Drawy;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
polsko-ukraińskie walki o Galicję Wschodnią oraz Wołyń i Chełmszczyznę;
AC/DC
[eı si: di: si:],
austral.-bryt. zespół heavymetalowy;

Słownik języka polskiego

lipo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z tłuszczem»
lipa I
1. «drzewo o szerokiej koronie, sercowatych liściach i miododajnych, wonnych kwiatach»
2. pot. «oszustwo, kłamstwo»
3. pot. «tandeta»
lipa II «drobna moneta chorwacka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia