Warna, 1444
 
Warna, 1444
Mimo zawartego rozejmu król Polski i Węgier, Władysław III Jagiellończyk wznowił w sierpniu 1444 roku wojnę z Turcją. Nieliczna armia, dowodzona przez Jana Hunyadego, wspomagana przez krzyżowców, po przekroczeniu we wrześniu Dunaju pod Orszową, skierowała się ku Bałkanom. Oskrzydlona z dwóch stron przez Turków ruszyła ku Warnie. 10 listopada doszło do walnej bitwy z armią sułtana Murada II. Lewe skrzydło armii węgierskiej zajęli Siedmiogrodzianie, środek krzyżowcy i rycerstwo królewskie, skrzydło prawe głównie Wołosi. Centrum tureckie — janczarów, flankowali spahisi (ciężka jazda). Na tyłach Węgrów znajdowali się akindżi (lekka jazda). O klęsce armii chrześcijańskiej, mimo początkowych sukcesów – rozbicie lewego skrzydła tureckiego i odparcie ataku prawego, zadecydowało zbyt wczesne uderzenie króla na janczarów, w trakcie którego władca poległ. Część sił ocalił z pogromu Hunyadi, wycofując się mimo pościgu za Dunaj.
Bartłomiej Kaczorowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia