W żłobie leży
 
W żłobie leży...
W żłobie leży, któż pobieży,
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś do nas zesłanemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.
 
My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy,
A tak tego maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak, ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.
 
Najprzód tedy niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany, nam jest dany
Emanuel w niskości,
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!
 
Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba Empirejskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia