Porozumiewanie się organizmów. Znaczenie sygnałów. Interakcje międzypłciowe
 
Porozumiewanie się organizmów. Znaczenie sygnałów. Interakcje międzypłciowe
Sygnały płciowe można podzielić na dwie grupy:
• sygnały przyciągające partnera do rozrodu, a więc takie, które dostarczają informacji o lokalizacji i dostępności partnera,
zaloty — sygnały, dzięki którym dochodzi do skojarzenia się partnerów oraz sygnały koordynujące ten proces.
Interakcje między osobnikami przeciwnych płci mogą nie odnieść pożądanego skutku, jeśli jedna ze stron odrzuci „przydatność” drugiej jako potencjalnego partnera. Powody, dla których może dojść do takiej sytuacji, wynikać mogą z faktu odczytania konkretnej informacji na temat przynależności gatunkowej, płciowej, wieku, kondycji czy doświadczenia. Ponieważ proces taki zaczyna się zazwyczaj w momencie, kiedy osobniki znajdują się w stosunkowo dużej odległości od siebie, w dużej mierze opiera się on na sygnałach i zawartej w nich informacji. Przykładami takich sygnałów jest śpiew wielu gatunków ptaków, który poprzez wysoki stopień swego skomplikowania może dać samicy informację na temat wartości samca (np. rudzik Wymowa i pokląskwa Wymowa). Dzieje się tak, ponieważ stopień komplikacji śpiewu zależy od jakości genetycznej samca i jakości pokarmu, który otrzymywał w okresie wzrostu. Dlatego osobnik, który ma słabą kondycję, jest chory, zapasożycony, nie może śpiewać równie „dobrze” jak samiec zdrowy. Podobne zależności dotyczą również ubarwienia samców, są więc niezależne od sposobu prezentacji danej cechy potencjalnemu parterowi do rozrodu. W momencie zalotów rolę zaczynają odgrywać również wskazówki i zachowania taktyczne.
Tomasz S. Osiejuk
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia