Kraków, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Kraków, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
rodzaj budowli — zespół kamienic
architekci — m.in. Benedykt
fundator/ inicjator budowy — Jadwiga, Władysław II Jagiełło
daty — XV–XVI w.
lokalizacja — Kraków, ul. Św. Anny i ul. Jagiellońska
Najstarszy zachowany gmach Akademii Krakowskiej, powstały z połączenia kilku gotyckich kamienic mieszczańskich.
Akademię Krakowską powołał do życia Kazimierz III Wielki w 1364 r., ale po jego śmierci uczelnia podupadła. Prawdziwymi fundatorami Akademii stali się jednak dopiero Władysław II Jagiełło i jego pierwsza żona, św. Jadwiga Królowa, zmarła w 1399 r. Wykonując testament żony Jagiełło odnowił ok. 1400 r. uczelnię, wzbogaconą o wydział teologiczny, co uczyniło z niej prawdziwy uniwersytet. Na potrzeby Akademii nabyto kilka kamienic przy ul. Św. Anny, które z czasem połączono. Wspólny dziedziniec obwiedziono arkadowymi gotyckimi krużgankami o kryształowych sklepieniach. W początkach XVI w. mistrz Benedykt ukończył skrzydło biblioteczne. W salach na parterze odbywały się wykłady, tu także mieszkali profesorowie. Na piętrze usytuowano reprezentacyjne sale: Aula Jagiellońska, Stuba Communis (jadalnia), Libraria (biblioteka) — obecnie Sala Senatu. Z biegiem lat Collegium Maius nie wystarczało rozrastającej się uczelni. Powstawały inne kolegia i gmachy. W XIX w. stare Collegium pełniło role biblioteki, dziś mieści się tu Muzeum Uniwersyteckie, a paradnych salach odbywają się podniosłe uroczystości akademickie — wybory rektora, nadanie doktoratu honorowego.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kraków, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego fot. A. Szymański i L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kraków, dziedziniec Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego fot. B. Kowalewska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Astrolabium M. Bylicy 2. poł. XV w. — Collegium Maius, Kraków.fot. A. Szymański i L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Globus M. Bylicy w Collegium Maius w Krakowiefot. A. Szymański i L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Instrumentarium Marcina Bylicy, Krakówfot. A. Szymański i L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Torkwetum, M. Bylicy, 2 poł. XV w. — Muzeum Collegium Maius, Krakówfot. A. Szymański, L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kraków, tablica fundacyjna Bursy Jeruzalem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w Collegium Maius — rys. R. Ciszewskiegofot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Akademia Krakowska, tablica erekcyjna przedstawiająca jej fundatora — Kazimierza III Wielkiego fot. B. Kowalewska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia