Czy zdejmowanie czapki może się skończyć kichaniem?
 
Czy zdejmowanie czapki może się skończyć kichaniem?
Jak wynika z traktatu Erazma z Rotterdamu istnieje inny związek między tymi czynnościami:
„Jeśli w cudzej obecności poczujesz potrzebę kichnięcia, grzecznie jest się odwrócić. Po chwili, gdy już przejdzie atak, trzeba przeżegnać twarz znakiem krzyża, a następnie, zdejmując czapkę, ukłonić się tym, którzy ci życzyli zdrowia — co być może będziesz musiał zgadnąć, bo kichanie, tak samo jak ziewanie, zupełnie pozbawia nas słuchu — i przeprosić ich lub im podziękować. Mówienie komuś, kto kichnął: «Na zdrowie», jest pobożnym uczynkiem. W obecności kilku osób starszych życzących zdrowia czcigodnemu mężowi lub białogłowie, chłopiec powinien odsłonić głowę”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia