złoża rezydualne
 
Encyklopedia PWN
złoża rezydualne,
złoża wietrzeniowe powstałe w wyniku nagromadzenia produktów wietrzenia chemicznego skał w pozostających na ich powierzchni zwietrzelinach;
duże znaczenie gospodarcze mają np. złoża rezydualne rud niklu, boksytów, kaolinu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia