zasada
 
Encyklopedia PWN
zasada, pryncypium
[łac. principium],
w metafizyce byt samodzielny lub niesamodzielny, który wywołuje proporcjonalne do siebie skutki;
wyróżnia się: zasadę aktualizowania i urealniania, która sprawia, że byt jest (akt istnienia u św. Tomasza z Akwinu), zasadę jednostkowienia, która powoduje, iż byt należy do danego gatunku (forma u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu) oraz zasadę uszczegóławiania wyznaczającą indywidualną charakterystykę bytu (materia u Arystotelesa i możność u św. Tomasza z Akwinu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia