wynagrodzenie za pracę
 
Encyklopedia PWN
wynagrodzenie za pracę,
okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach prawnego stosunku pracy, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości
oprócz płacy zasadniczej wynagrodzenie za pracę może składać się z: premii, dopłaty za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, dodatków (funkcyjnego, służbowego, stażowego, za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych), których wypłacenia pracownik może się domagać; istnieją 2 podstawowe systemy płac: wynagrodzenie za czas (np. pracownicy umysłowi) oraz akordowe (z reguły przy pracach produkcyjnych); oba przeważnie są połączone z premiowaniem; przy niektórych rodzajach prac (np. w handlu) jest stosowany prowizyjny system płac, samodzielnie lub w połączeniu z systemem czasowym; wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie prawnej (zakaz zrzeczenia się go przez pracownika lub przeniesienia na inną osobę), ustalono katalog, kolejność i wielkość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę; za szczególne osiągnięcia pracownik może otrzymać nagrodę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia