wulkanologia
 
Encyklopedia PWN
wulkanologia,
nauka o wulkanach, obejmująca zagadnienia związane z genezą i rozwojem procesów wulkanicznych, ich następstwami w aspekcie przyr. i społ. oraz zapobieganiem katastrofalnym skutkom wybuchów wulkanicznych;
najważniejszym zadaniem w. jest wszechstronny, ciągły monitoring czynnych ob. wulkanów i obszarów aktywnych wulk., który prowadzą instytuty wulkanologiczne, obserwatoria wulk., różnego typu centra i służby wulkanologiczne; ich wspólpracę koordynuje i wspiera Świat. Organizacja Obserwatoriów Wulkanicznych (WOWO, ang. World Organization of Volcano Observatories); pomiary (gł. sejsmiczne, grawimetryczne, akustyczne) przeprowadza się z satelitów nauk.-badawczych, statków, samolotów, tworzy się też m.in. symulacje komputerowe przebiegu erupcjil; wyniki badań wykorzystuje się do przygotowywania systemów ostrzegania i planów ewakuacyjnych ludności, projektowania zapór i kanałów ograniczających niekontrolowane przemieszczanie się lawy, budowy schronów, wzmacniania budynków itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia