wskaźniki finansowe
 
Encyklopedia PWN
wskaźniki finansowe,
ekon. wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa, stosowane w analizie ekonomicznej;
obejmują 4 grupy wskaźników: płynności, aktywności, rentowności, zadłużenia; aby uzyskać pełny obraz działalności przedsiębiorstwa, należy stosować analizę szeregów czasowych, tzn. porównywać przeszłe i obecne jego wyniki, oraz analizę przekrojową, tzn. porównać wyniki danego przedsiębiorstwa z wynikami innych przedsiębiorstw z danej branży; dane dotyczące np. gospodarki amerykańskiej są publikowane w „Almanac of Business and Industrial Financial Ratios”. Ważniejsze wskaźniki finansowe przedstawia tabela:
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia