utylizacja
 
Encyklopedia PWN
utylizacja
[łac. utilis ‘użyteczny’, ‘przydatny’],
wykorzystanie surowców odpadowych lub takich, które straciły wartość użytkową, jako surowców do dalszej produkcji, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie;
termin ten stosuje się jednak najczęściej na określenie przerobu rozmaitych ubocznych produktów przemysłu spoż.; np.: w przemyśle mięsnym odpadów kolagenowych (skóry, kości, błony), keratynowych (włosy, rogi, kopyta, pochwy rogowe, puszki raciczne), osseinowych (kości), białkowych (części organizmu zwierzęcia, których nie można przeznaczyć na żywność dla człowieka), tłuszczowych (nie nadających się na cele spoż.), trawiennych (z przewodów pokarmowych); odpady te po utylizacji służą do wyrobu skór przem., żelatyny, klejów, katgutu, pasz, strun do rakiet tenisowych, wyrobów galanteryjnych, pędzli, szczotek itp.; dawniej powszechnie wykorzystywano padlinę do wyrobu mączek pastewnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia