uprząż
 
Encyklopedia PWN
uprząż,
ubiór zwierzęcia pociągowego (gł. konia, także bydła, osłów, mułów, reniferów, psów) stanowiący element zaprzęgu;
składa się z części: ciągnących, wstrzymujących, kierujących i łączących; rozróżnia się 2 rodzaje uprzęży: chomątową i szorową; w uprzęży chomątowej częścią ciągnącą jest chomąto z pasami lub postronkami pociągowymi, np. w uprzęży chomątowej krak., śląskiej; w uprzęży chomątowej podlaskiej i ros. koń ciągnie hołoblami łączonymi z chomątem przez tzw. uzwy; w uprzęży szorowej odpowiednikiem chomąta jest napierśnik; do części wstrzymujących należą: naszelnik, natylnik i podogonie; części kierujące to uździenica z wędzidłem oraz lejce; do łączących należą: nakarcznik, nagrzbietnik i podbrzusznik. Bydło robocze ciągnie za pomocą jarzma bądź odpowiednio zmodyfikowanych chomąt lub szorów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia