transformacja systemowa w gospodarce Polski
 
Encyklopedia PWN
transformacja systemowa w gospodarce Polski (reforma gospodarcza),
ekon. proces przechodzenia od gospodarki socjalistycznej, opartej na własności państwowej oraz centralnym planowaniu i zarządzaniu, do gospodarki kapitalistycznej, opartej na własności prywatnej i swobodnej przedsiębiorczości;
nadrzędnym celem transformacji systemowej w gospodarce Polski jest zbudowanie nowoczesnej, opartej na demokratycznym ustroju społecznym i politycznym, gospodarki rynkowej zdolnej do zintegrowania się z rozwiniętymi gospodarkami krajów Unii Europejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia