synonimy
 
Encyklopedia PWN
synonimy
[gr. synōnymía ‘współistnienie’],
wyrazy bliskoznaczne,
wyrazy lub związki frazeologiczne bliskie znaczeniowo innym wyrazom lub związkom;
np. obawa, bojaźń, lęk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia