substantywizacja
 
Encyklopedia PWN
substantywizacja
[łac.],
użycie części mowy, różnej od rzeczownika, w funkcji rzeczownikowej;
rozróżnia się substantywizację składniową i leksykalną; pierwszej podlegają najczęściej przymiotniki (np. Mądry głupiemu ustąpi), ale także nierzadko czasowniki w formie bezokolicznikowej, np. przemęczać się jest niezdrowo; w substantywizacji leksykalnej przymiotniki przekształca się w rzeczownik identyczny z nim pod względem formalnym (np. gajowy) albo różniący się od niego słowotwórczo (np. ślepiec wobec ślepy) lub składniowo (np. ang. the rich ‘bogaci’ wobec rich ‘bogaty’, fr. le rouge ‘czerwień’ wobec rouge ‘czerwony’).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia