stan wody
 
Encyklopedia PWN
stan wody,
hydrol. wysokość zwierciadła wody w przekroju cieku, w zbiorniku wodnym lub studni pomiarowej, względem przyjętego umownie poziomu odniesienia (np. poziomu zerowego podziałki wodowskazu, punktu na powierzchni gruntu), wg którego dokonuje się pomiaru poziomu wody;
rozróżnia się s.w.: absolutne (najwyższy i najniższy w okresie obserwacji), charakterystyczne (najwyższy i najniższy w określonym wieloleciu, roku, miesiącu itd.), średni z najniższych (rocznych lub wieloletnich), średni z najwyższych (rocznych lub wieloletnich), średni (z całego okresu obserwacyjnego); w praktyce używa się też terminu s.w. alarmowy (tj. poziom wody, powyżej którego występuje zagrożenie powodziowe); wahania s.w. zależą gł. od czynników klimatycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia