służba cywilna
 
Encyklopedia PWN
służba cywilna,
termin używany w niektórych państwach (np. W. Brytania, USA, Niemcy, Polska) na określenie sytuacji prawnej pracowników (funkcjonariuszy) zatrudnionych w organach i instytucjach państw., w odróżnieniu od służby w organach wojsk.;
s.c. regulują specjalne przepisy prawne (pragmatyki), różniące się zwykle od powszechnie obowiązującego prawa pracy; każde państwo stosuje własne kryteria wyodrębniania s.c. oraz różne sposoby nawiązywania stosunków pracy (mianowanie, powołanie, umowę kontraktu) i różnie są określane ich obowiązki, odpowiedzialność w zależności od zajmowanego stanowiska; w Polsce zgodnie z Konstytucją RP i ustawą z 1998 O służbie cywilnej (nowelizacja 2003, 2006) korpus s.c. został powołany do bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej; zwierzchnikiem korpusu s.c. jest prezes Rady Ministrów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia