skup produktów rolnych
 
Encyklopedia PWN
skup produktów rolnych,
forma organizacji rynku produktów rolnych, która po II wojnie światowej została zmonopolizowana przez tzw. uspołecznione jednostki handlowej w celu planowego (centralnie kierowanego) zakupu produktów rolnych dla ich dystrybucji oraz sprzedaży;
w skrajnej postaci (1951–71) oparta na tzw. dostawach obowiązkowych; od 1971 zastąpiona instrumentami ekonomicznymi opartymi na cywilnoprawnej umowie kontraktacji produktów rolnych i sprzedaży; obecnie powraca się do obowiązującego w okresie międzywojennym pojęcia kupca, który ma być pośrednikiem między producentem rolnym a konsumentem; interwencyjny skup produktów rolnych prowadzi Agencja Rynku Rolnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia