sędzia penitencjarny
 
Encyklopedia PWN
sędzia penitencjarny,
sędzia sprawujący nadzór nad przebiegiem wykonania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia