satelita geostacjonarny
 
Encyklopedia PWN
satelita geostacjonarny,
satelita umieszczony na orbicie geostacjonarnej;
okres obiegu takich satelit wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu Ziemi wokół swej osi, poruszają się z zachodu na wschód po orbicie leżącej w płaszczyźnie równika ziemskiego (dla obserwatora znajdującego się na Ziemi satelity te są pozornie nieruchomo zawieszone) na wysokości 35 810 km. Zaletami satelitów geostacjonarnych są: możliwość całodobowego obsługiwania wybranego rejonu globu (obszar do ok. 33% całkowitej powierzchni Ziemi), uproszczona konstrukcja anten naziemnych (nie trzeba stosować układów śledzenia satelity), stabilne warunki odbioru sygnałów z satelity; całodobowa łączność między 2 dowolnymi punktami na powierzchni Ziemi (z wyjątkiem obszarów biegunowych) może być realizowana za pomocą 3 satelitów geostacjonarnych. Obecnie często nieprawidłowo za satelitę telekomunikacyjnego uważa się tylko satelitę geostacjonarnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia