ropień
 
Encyklopedia PWN
ropień,
med. ograniczone, głębokie zapalenie ropne;
zbiornik ropy (ropa, med. ) wypełniający jamę, której ściany tworzy tkanka łączna; powstaje najczęściej w wyniku zakażenia drobnoustrojami uszkodzonych lub martwiczych tkanek; w powstaniu ropnia wielką rolę odgrywają krwinki białe (granulocyty obojętnochłonne i limfocyty), przenikające z naczyń włosowatych do ogniska zakażenia i zwalczające drobnoustroje; zapalny naciek otaczający ropień zabezpiecza przed rozprzestrzenieniem się zakażenia; jednocześnie enzymy proteolityczne, wytwarzane przez krwinki białe, rozkładają białka martwych tkanek; do jamy ropnia przenika też płyn tkankowy, co powoduje wzrost jego objętości i ucisk na otaczające tkanki, wywołuje bóle, a także ułatwia „przebicie się” ropnia do sąsiednich narządów, jam ciała, na zewnątrz ustroju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia