rodzina
 
Encyklopedia PWN
rodzina,
religiozn.
w znaczeniu religijnym pojęcie „rodzina” może odnosić się zarówno do podstawowej grupy społecznej złożonej z małżeństwa, dzieci oraz ogółu krewnych, tworzących podstawową wspólnotę kultywującą dane wierzenia (w tym sensie rozumienie rodziny jest związane z przyjmowaną w danej religii koncepcją małżeństwa), jak i całego plemienia bądź całego narodu (np. Izrael jako rodzina — wspólnota 12 synów Jakuba i wywodzących się od nich rodów), które oprócz funkcji psychospołecznych zapewniają także ciągłość przekazu religijnego. W jeszcze szerszym znaczeniu rodzina to ogół wyznawców danej religii, którzy są połączeni swoistą więzią nie tylko ze sobą, lecz również z Bogiem (np. ujmowanie Boga jako ojca bądź matki, a wyznawców jako dzieci). Rodzina, jak to jest np. w afrykańskich religiach plemiennych czy tradycyjnych religiach Chin, Japonii i Korei, może obejmować zarówno świat żywych, jak i umarłych — przodkowie są częścią rodziny, a rozpoznanie ich woli i ich błogosławieństwo ma istotne znaczenia dla życia danej grupy.
Według teologii chrześcijańskiej rodzina jest powołana do przekazywania życia, pielęgnowania miłości (np. małżeńskiej czy rodzicielskiej) pomiędzy jej członkami oraz do urzeczywistniania wspólnoty kościelnej i składania świadectwa o Bogu; w tym znaczeniu rodzina tworzy Kościół domowy i jest powołana do wychowania religijnego i prowadzenia ewangelizacji. Podkreśla się, że rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i rozwoju człowieka i dlatego należy jej się szczególna ochrona i wsparcie m.in. ze strony państwa. Główne nurty chrześcijaństwa — katolicyzm, prawosławie i protestantyzm — są zgodne co do powyższych stwierdzeń, natomiast mogą się różnić w ich odmiennym akcentowaniu oraz interpretacji kwestii szczegółowych, zwłaszcza dotyczących wyzwań współczesności, np. bezdzietności, antykoncepcji, problemu rodziny niepełnej. W 1983 Stolica Apostolska wydała Kartę praw rodziny, która jej zdaniem mogłaby się stać punktem odniesienia dla prawodawstwa i polityki rodzinnej w poszczególnych państwach. Prezentuje ona zebrane w organiczną całość nauczanie Soboru Watykańskiego II, kongregacji watykańskich, papieży (dokumenty papieskie Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II, zwłaszcza adhortacja apostolska Familiaris consortio) i normy prawa międzynarodowego (np. Deklaracja praw człowieka, Deklaracja praw dziecka).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia