regulamin pracy
 
Encyklopedia PWN
regulamin pracy,
przewidziany w kodeksie pracy akt określający: wewn. porządek i organizację w zakładzie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia