przemoc symboliczna
 
Encyklopedia PWN
przemoc symboliczna,
jeden z podstawowych terminów używanych przez P. Bourdieu w ramach jego koncepcji socjologii kultury;
p.s. (fr. violence symbolique) jest określana przez Bourdieu jako proces narzucania znaczeń przez władzę, reprezentującą interesy klas i warstw dominujących, wszystkim pozostałym klasom społ.; narzucane znaczenia to przede wszystkim wartości kulturowe cenione przez wyższe warstwy społ.; można mówić, wg Bourdieu, o przemocy, gdyż przekazywane treści są ukazywane jako jedyne i nie mające żadnej, o zbliżonej wartości, alternatywy; p.s. nadaje panującej kulturze i związanemu z nią ładowi społ. symboliczną moc prawomocności; p.s. nie tylko narzuca klasom niższym obcą im kulturę, jednocześnie prowadzi do dyskredytacji ich własnego dorobku kulturowego; jedną z podstawowych instytucji będących narzędziem p.s. jest wg Bourdieu szkoła i działalność edukacyjno-pedag.; złożone związki łączą wg niego p.s. i przemoc fiz.; p.s. maskuje i ukrywa realne stosunki oparte na przemocy fiz. w ramach społeczeństwa, czyni jej działanie niezauważalnym, jednocześnie nadając całemu systemowi walor prawomocności.
Bibliografia
P. Bourdieu, J.-C. Passeron Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia