produktywność majątku trwałego
 
Encyklopedia PWN
produktywność majątku trwałego,
ekon. miara efektywności majątku trwałego, informująca o wielkości dochodu ze sprzedaży przypadającej na jednostkę wartości majątku trwałego (iloraz dochodów ze sprzedaży i wartości majątku trwałego);
produktywność majątku trwałego jest bardzo zróżnicowana w zależności od gałęzi przemysłu i stosowanych technik wytwarzania (relacji między pracą a kapitałem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia