premia inflacyjna
 
Encyklopedia PWN
premia inflacyjna,
ekon. różnica między nominalną a realną stopą procentową równa stopie inflacji;
dla podmiotów udzielających kredytu jest to dodatkowe oprocentowanie włączane do nominalnej stopy procentowej dla ochrony wierzycieli przed zmniejszeniem siły nabywczej pieniądza, spowodowanej przez inflację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia