postpozycyjne języki
 
Encyklopedia PWN
postpozycyjne języki,
języki, w których morfemy gramatycznych wyrazów stoją po morfemach leksykalnych (księg-a, księg-i); w złożeniach człon określany po członie określającym (żywo-płot);
np. języki indoeuropejskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia