peryfraza
 
Encyklopedia PWN
peryfraza
[gr.],
omówienie,
zastąpienie danego wyrazu przez grupę innych wyrazów, będących metaforycznym lub opisowym równoważnikiem jego znaczenia, gł. w celu rozszerzenia tematu i osiągnięcia ozdobności stylu;
figura stylistyczna znamienna dla poezji klasycyst., np. „O, srebrne koło miesięczne!” (zamiast: księżyc), F.D. Kniaźnin Do nocy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia