pallotyni
 
Encyklopedia PWN
pallotyni, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Societas Apostolatus Catholici (SAC),
katol. wspólnota zakonna, habitowe stowarzyszenie życia apostolskiego.
Zał. 1835 w Rzymie przez św. Wincentego Pallottiego i zatwierdzone przez papieża Grzegorza XVI; gł. cele: szerzenie nauki Jezusa Chrystusa, ożywianie wiary, misje, apostolstwo społ.; swoją uwagę pallotyni skupiają na prasie, wydawnictwach katol.; Stowarzyszenie stanowi gł. ogniwo Zjednoczenia Apostolstwa Katol., grupującego szerokie kręgi świeckich; w Polsce od 1907; gł. domy: Wadowice-Kopiec, Warszawa, Ołtarzew, Paryż (wydawnictwo Editions du Dialogue); pallotyni prowadzą wydawnictwo Pallottinum, Zakład Socjologii Religii (publikujący materiały statyst. o Kościele w Polsce), wydają 3 miesięczniki, 2 kwartalniki, np. „Królowa Apostołów” (od 1908); od 1838 istnieje żeńska gałąź wspólnoty, pallotynki (Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katol., zał. w Rzymie (od 1934 w Polsce).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia