owal Cassiniego
 
Encyklopedia PWN
owal Cassiniego,
mat. krzywa płaska będąca zbiorem punktów M, dla których iloczyn odległości od 2 ustalonych punktów (ognisk) F1(−c, 0) i F2(c, 0) jest stały: MF1 · MF2 = a2;
Równanie owalu Cassiniego we współrz. prostokątnych X, Y ma postać:
; gdy a < c, owal Cassiniego składa się z 2 oddzielnych krzywych zamkniętych (wokół ognisk); gdy a = c, o.C. jest lemniskatą Bernoulliego; gdy a > c, owal Cassiniego jest krzywą zamkniętą, symetryczną względem obu osi współrz.; w przypadku c ≤ a ≤ c, owal Cassiniego nazywa się kassinoidą; nazwa owalu Cassiniego pochodzi od nazwiska astronoma fr. G.D. Cassiniego.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cassiniego owale rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia