opowiadanie
 
Encyklopedia PWN
opowiadanie,
podstawowa forma wypowiedzi narracyjnej, prezentująca narastanie w czasie toku zdarzeń, opozycyjna wobec opisu; także gatunek literacki;
niewielki utwór epicki prozą, tematycznie ograniczony do jednego wątku fabularnego; różni się od noweli brakiem ścisłych zasad konstrukcyjnych, luźnym układem akcji, często wzbogaconej epizodami (np. opowiadania H. Sienkiewicza, B. Prusa, J. Iwaszkiewicza).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia