nostryfikacja
 
Encyklopedia PWN
nostryfikacja
[łac. noster ‘nasz’, facio ‘czynię’],
naukozn. uznanie zagranicznego dyplomu, stopnia i tytułu nauk. lub zawodowego (np. lekarza, inżyniera) za równoważny z odpowiednim dyplomem, stopniem lub tytułem nauk. nadanym w Polsce;
proces nostryfikacji jest oparty na zasadach przyjętych w międzynar. umowach nauk. i kult., zawieranych na zasadach równoprawności między państwami lub wyższymi uczelniami o charakterze akademickim; w przypadku braku takich umów, stopnie nauk. uzyskane za granicą mogą być uznane za równorzędne pol. stopniom nauk. przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, określające zasady i tryb takiej nostryfikacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia