nadwyżka rynkowa
 
Encyklopedia PWN
nadwyżka rynkowa,
ekon. sytuacja na rynku, w której wielkość podaży danego dobra przewyższa wielkość popytu, a cena tego dobra jest wyższa niż cena równowagi rynkowej;
żeby zlikwidować n.r., należy albo obniżyć cenę, albo ograniczyć wielkość produkcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia