molowate
 
Encyklopedia PWN
molowate, Tineidae,
rodzina motyli;
ok. 3 tys. gat., w środkowej Europie ok. 100; zwykle drobne; ubarwione szaro, brunatnie lub żółtawo; ssawka krótka lub uwsteczniona (motyle nie pobierają pokarmu), latają o zmierzchu i w nocy; gąsienice żerują na wszystkich rodzajach substancji org., ale określonych dla danego gat.; wiele gat. jest poważnymi szkodnikami; mól odzieżowy, Tineola bisseliella (rozpiętość skrzydeł 11 mm), daje 2–4 pokoleń rocznie; samica składa do 300 jaj, wylęgłe po 7–12 dniach białawe gąsienice żerują od 56 dni do kilku lat; przepoczwarczenie (10–14 dni) w oprzędzie; zwalczany przez przewietrzanie odzieży oraz środkami odstraszającymi i preparatami fosforoorg.; mól ziarniak, Tinea granella, groźny szkodnik nasion i suszonych produktów; daje 1–3 pokoleń rocznie; zwalczany przez przewietrzanie ziarna i gazowanie pomieszczeń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia