mikrosejsmy
 
Encyklopedia PWN
mikrosejsmy
[gr.],
drgania gruntu rozchodzące się w skorupie ziemskiej jako powierzchniowe fale sejsmiczne;
powstają pod wpływem wiatru, przyboju fal mor., falowania dużych jezior, a także działalności człowieka (gł. zakłóceń przem.); m. wywołane czynnikami naturalnymi są obserwowane w odległości do 3000 km od ich źródła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia